Privacyverklaring

Bij Cyberconnects nemen we uw privacy serieus en streven we ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Hieronder vindt u onze privacyverklaring die beschrijft hoe wij omgaan met de gegevens die we verzamelen.

Bedrijf: Cyberconnects

Contactgegevens:

Gegevens die verzameld worden: Wij verzamelen enkel de volgende gegevens voor specifieke zakelijke doeleinden:

  • Namen
  • E-mailadressen
  • Telefoonnummers
  • IP-adressen

Cookies en Tracking: Wij maken geen gebruik van cookies of trackingtechnologie├źn om persoonlijke informatie over u te verzamelen.

Doel van Gegevensverzameling: De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan onze zakelijke verplichtingen, met inbegrip van het beantwoorden van vragen, het verstrekken van diensten, en het onderhouden van communicatie met onze klanten.

Gegevensdeling: Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging van Gegevens: Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, of misbruik.

Bewaartermijn: Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om te voldoen aan de bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw Rechten: U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te laten verwijderen, of bezwaar te maken tegen het gebruik ervan. U kunt uw verzoeken met betrekking tot uw gegevens richten aan onze contactgegevens zoals hierboven vermeld.

Contact: Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met ons via de bovenstaande contactgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 Oktober 2023. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring bij te werken of te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te controleren op updates.