Recentelijk zijn drie Duitse ziekenhuizen – Franziskus Hospital Bielefeld, Sankt Vinzenz Hospital Rheda-Wiedenbrück en Mathilden Hospital Herford – getroffen door de LockBit-ransomware. Deze aanval leidde tot de tijdelijke sluiting van hun spoedeisende hulpafdelingen. Hun systemen raakten geïnfecteerd, resulterend in de versleuteling van belangrijke data. Als reactie hierop werden alle systemen uitgeschakeld. Hoewel patiëntgegevens toegankelijk bleven, werd de spoedeisende zorg opgeschort, wat een aanzienlijke impact had op de gezondheidszorg van duizenden patiënten.

De Levensbedreigende Impact van Cyberaanvallen op Ziekenhuizen

Ransomware-aanvallen zoals deze zijn niet alleen een IT-probleem, maar een directe bedreiging voor levens. Ziekenhuizen zijn cruciale infrastructuur; een verstoring kan leiden tot uitgestelde behandelingen, gecompromitteerde patiëntenzorg en zelfs levensbedreigende situaties. Deze aanvallen tonen de kwetsbaarheid van gezondheidszorgsystemen aan en benadrukken de noodzaak van robuuste cyberbeveiliging. Het gevaar van dataverlies of -diefstal brengt patiënten in gevaar en ondermijnt het vertrouwen in het gezondheidssysteem.

Actieplan voor Ziekenhuizen: Versterken van Cyberveiligheid en Paraatheid

Deze situatie dient als een dringende oproep tot actie voor andere ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen. Preventie en paraatheid zijn cruciaal. Ten eerste, investeer in geavanceerde cybersecuritymaatregelen, inclusief regelmatige updates en patches voor alle systemen. Doe dit in ieder geval voor je kritische systemen, achterhaal welke systemen kritisch zijn door een BIA uit te voeren. Train personeel in cybersecuritybewustzijn, want vaak zijn het menselijke fouten die de deur openzetten voor aanvallen.

Essentiële Cybersecuritystrategieën voor de Gezondheidszorg

Het is ook essentieel om regelmatige back-ups te maken en deze gescheiden te houden van het hoofdnetwerk. Wellicht helpt de back-up strategie van 3-2-1. Drie back-ups, twee on-site en één off-site. In het geval van een aanval, kunnen deze back-ups de impact verminderen en sneller herstel mogelijk maken. Een gedetailleerd responsplan voor cyberaanvallen is eveneens noodzakelijk, met duidelijke protocollen en een aangewezen crisisteam. Vergeet de RPO en RTO niet!

Samenwerking en Proactiviteit: De Sleutel tot Veilige Gezondheidszorg

Bovendien, werk samen met externe cybersecurityexperts, overheden en voor de zorgsector Z-CERT voor continue ondersteuning en inzichten over opkomende bedreigingen. Een proactieve benadering van cybersecurity is niet alleen een IT-kwestie, maar een integraal onderdeel van de patiëntenzorg. Laten we samenwerken om de gezondheidszorg veilig en veerkrachtig te maken tegen cyberbedreigingen.